สล็อต เร ด เพราะทุกคนนั้นก็ต้องการเงินกันอยู่แล้วถึงได้เล่นกัน