เว็บบอล จะต้องมีพนักงานที่เชี่ยวชาญในเรื่องตัวเลขอย่างมาก