โต๊ะบอล เป็นเรื่องที่หลายคนก็รู้สึกเบื่อที่จะเข้าไปแทงบอล