ได้ครึ่ง คูณเท่าไหร่ อาจเคยได้ยินคำว่า ครึ่งควบลูก